LGD „Podbabiogórze podczas imprezy „Między dawnymi a nowymi czasy”

dniu 18 sierpnia 2013 roku w Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie odbyła się impreza pn. „Między dawnymi a nowymi czasy” Organizatorami przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Tradycja i Natura Bystra-Sidzina w Bystrej wraz ze Skansenem w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej. Podczas imprezy Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” przeprowadziło kampanię promocyjno-informacyjną na temat obszaru objętego LSR, stanu wdrażania LSR, oraz działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze".

Na stoisku LGD można było obejrzeć produkty regionalne, zapoznać się z twórczością i dorobkiem artystów, rzemieślników i twórców ludowych z terenu Podbabiogórze, skorzystać z materiałów informacyjnych dotyczących zasad wsparcia w ramach PROW 2007-2013.

 

Read more...

Wyniki konkursu "Turystyka i rekreacja - dziedzictwem kulturowym Podbabiogórza” III Edycja

Komisja konkursowa zebrała się w dniu 23 sierpnia od godz. 8.00 rozpoczęła wizyty w zgłoszonych do konkursu obiektach i usługach turystycznych. Informację o wizycie komisji konkursowej osoby zgłoszone do konkursu otrzymały telefonicznie z trzydniowym wyprzedzeniem.
Komisja Konkursowa pracowała w składzie:
1. Renata Chudzik
2. Katarzyna Bartyzel
3. Krzysztof Kida
4. Andrzej Peć
i wyłoniła zwycięzców w następujących kategoriach:


W kategorii I. Gospodarstwa agroturystyczne miejsca zajęli:
I miejsce – Kozinówka, Elżbieta i Krystyna Kozina – Zawoja
II miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczne, Urszula Toczek – Grzechynia
III miejsce –Agroturystyka, Teresa Leśko-Talaga - Budzów
III miejsce –„Domek w Górach” Stryszawa Agroturystyka, Agata Seroczyńska - Stryszawa

W kategorii II. Hotele, motele, pensjonaty, schroniska młodzieżowe i inne obiekty turystyczne miejsca zajęli:
I miejsce – Schronisko PTTK na Hali Krupowej, Eugeniusz Ogrodowicz – Sidzina
I miejsce – Dom Wypoczynkowo-Kolonijny „WIKTORIA”, Władysław Hujda - Zawoja
II miejsce – Ekomuzeum Babia Góra „Bacówka u Harnasia”, Stanisław Sala – Marcówka
III miejsce – Schronisko Górskie „ W Murowanej Piwnicy” im Ks. Prof. Józefa Tischnera, Stanisław Front-Cybulski - Zawoja

W kategorii III.  Usługi turystyczne (np. punkty informacji turystycznej, usługi przewodnickie  i inne świadczące usługi w dziedzinie turystyki) z wyłączeniem biur turystycznych miejsca zajęli:
I miejsce – Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej, Renata Chudzik – Stryszawa
I miejsce – Skansen w Sidzinie Muzeum Kultury Ludowej, Stanisława Czarna
I miejsce – „Pasieka Leśna”, Janina i Marian Totoś - Sidzina
II miejsce –„ Pasowanie na Zbójnika”, Bractwo Zbójników spod Babiej Góry - Marcówka
II miejsce – „Zabielanka” Pracownia rękodzieła z kącikiem regionalnym w Białce, Barbara Piaseczny - Białka
III miejsce – Przewodnik turystyczny : Beskidzki Terenowy Pilot Wycieczek, Tadeusz Uczniak - Bystra

LGD na "Dniach Gminy Budzów"

W dniu 18 sierpnia LGD „Podbabiogórze” uczestniczyło w Dniach Gminy Budzów. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta Dożynkowa sprawowana w intencji rolników gminy, której przewodniczył ks. kanonik Stanisław Kolarski. Po Mszy Św. i przemówieniu wójta gminy Jana Najdka przyszedł czas na występy sceniczne. Najpierw swoje umiejętności muzyczne przedstawiły Orkiestry Dęte z Bieńkówki i Budzowa następnie Zespół Regionalny Gminy Budzów „Budzowskie Kliszczaki”.

Po występie budzowskich muzyków i tancerzy nastąpiła prezentacja wieńców żniwnych okraszonych tradycyjnym ośpiewaniem wieńca w wykonaniu Kół Gospodyń Wiejskich. Kolejnym punktem imprezy był konkurs na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” podtrzymujący tradycje dożynkowe. Do konkurencji stanęły wszystkie koła gospodyń gminy. W kategorii „Wieniec Tradycyjny” dwa równorzędne I miejsca zajęły wieńce autorstwa członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Zachełmnej i Jachówki, II miejsce przypadło KGW z Bieńkówki i miejsce III zajęło KGW z Palczy. W kategorii „Wieniec Współczesny” I miejsce

Read more...

LGD na podbabiogórskim zbójowaniu czyli Rombanicy w Marcówce

towarzyszenie LGD „Podbabiogórze” w dniu 17 sierpnia 2013 roku wzięło udział w „Rombanicy 2013” czyli podbabiogórskim zbójowaniu w Marcówce, gdzie przeprowadziło kampanię promocyjno-informacyjną na temat obszaru objętego LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD „Podbabiogórze”. Impreza rozpoczęła się od honorowego powitania wszystkich zebranych gości. Kulminacyjnym punktem imprezy było zaprzysiężenie nowych zbójników do Bractwa i mianowanie Harnasia Staszka na Hetmana Babiogórskiego. Odbyło się ono o zmierzchu wśród blasku zapalonych pochodni trzymanych przez brać zbójecką. Każdy z nowo zaprzysiężonych zbójników odmówił przysięgę zbójecką składaną na ręce Harnasia. W trakcie imprezy przygrywały zespoły Zbyrcok z Juszczyna, Polana Makowska oraz Kapela Zbójnicka Kusica. Odbyły się również różne konkursy dla dzieci, prezentowana była poezja zbójnicka „Malowane słowem”, oraz dostępna była do oglądnięcia koliba i koszar z owcami. Biesiada zbójnicka trwała do późnych godzin nocnych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.