Życzenia Wielkanocne

Rozwój Polsko-Słowackiej współpracy pomiędzy LGD

towarzyszenie LGD „Podbabiogórze” w dniu 20 marca 2013 roku wzięło udział w seminarium dotyczącym rozwoju polsko-słowackiej partnerskiej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania z obydwóch krajów. Spotkanie odbyło się w hotelu Borová Sihoť w miasteczku Liptovský Hrádok a organizatorem spotkania było Sieć Obszarów Wiejskich dla Kraju Żylińskiego. W spotkaniu wzięło udział 4 lokalne grupy działania: 2 ze Słowacji i 2 z Polski. Stronę polską reprezentowała Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” i LGD Razem na Wyżyny. Stronę słowacką OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina i MAS Horný Liptov.

Historię powstania LGD, implementacji wdrażania LSR, procedury dotyczące składania aplikacji jak również dokonania LGD „Podbabiogórze” prezentowała Prezes LGD „Podbabiogórze” pani Danuta Kawa. Seminarium było dobra okazją do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk oraz pozwoliło zacieśnić więzi pomiędzy sąsiadującymi ze sobą grupami.

Zapraszamy do fotogalerii.

20 mln zł dla małopolski Lokalnych Grup Działania

fot. UMWM (04.03.2013)

 

Ponad 20 mln zł trafi do sześciu wybranych w konkursie Lokalnych Grup Działania z Małopolski. W Iwkowej umowy dla stowarzyszeń: Na Śliwkowym Szlaku, Dolina Karpia, Kwartet Na Przedgórzu , Podbabiogórze , Nad Białą Przemszą i Zielony Pierścień Tarnowa przekazał członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys. Konkurs dla Lokalnych Grup Działania zorganizowało Ministerstwo Rolnictwa.

- Łącznie w kraju wybrano 72 LGD (spośród 336 Lokalnych Grup Działania w Polsce) na kwotę ponad 268 mln zł. Do samorządu województwa małopolskiego wnioski złożyły 24 LGD ( na 39 LGD w Małopolsce) na łączną kwotę ponad 60 mln zł. Jest to największa ilość złożonych wniosków spośród wszystkich województw – poinformował Stanisław Sorys.

Ostatecznie wybranych zostało 6 Lokalnych Grup Działania z terenu Małopolski: Stowarzyszenie Dolina Karpia (4 miejsce w kraju), Stowarzyszenie Na Śliwkowym Szlaku (6 miejsce w kraju), Stowarzyszenie Kwartet Na Przedgórzu (8 miejsce w kraju), Stowarzyszenie LGD Podbabiogórze (13 miejsce w kraju), Stowarzyszenie LGD Nad Białą Przemszą (19 miejsce w kraju), Zielony Pierścień Tarnowa (46 miejsce w kraju).

Stanisław Sorys pogratulował Lokalnym Grupom Działania determinacji, skuteczności i profesjonalizmu oraz życzył dalszych sukcesów. Podziękował za dobrą współpracę i podkreślił, że jakość funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w dużej mierze zależy od współpracy z Zarządem Województwa i z samorządami lokalnymi. Wspomniał, że w kolejnej perspektywie finansowej LGD mają być jeszcze dalej wzmocnione w kontekście realizowanych zadań.

Kwoty dla poszczególnych LGD:

Stowarzyszenie Dolina Karpia - 2,76 mln zł

Stowarzyszenie Na Śliwkowym Szlaku - 3,08 mln zł

Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu - 4,17 mln zł

Stowarzyszenie LGD Podbabiogórze - 5 mln zł

Stowarzyszenie LGD Nad Białą Przemszą - 2,24 mln zł

Zielony Pierścień Tarnowa - 3,43 mln zł

Przedstawiciele Lokalnych Grup Działania dziękowali Zarządowi Województwa oraz pracownikom Urzędu Marszałkowskiego za pomoc i wspieranie ich działań.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Wesołych Świąt

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.