Nagrody wręczone laureatom III edycji konkursów „Produkt lokalny Podbabiogórza” oraz „Turystyka i rekreacja – dziedzictwem kulturowym Podbabiogórza”

W dniu 08 września 2013 r. podczas „Kiermaszu Twórczości Ludowej” i Dożynek Powiatowych w Skawicy odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom III edycji konkursów „Produkt Lokalny Podbabiogórza” i „Turystyka i rekreacja – dziedzictwem kulturowym Podbabiogórza”, organizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Podbabiogórze”. Nagrody zwycięzcom wręczali: Danuta Kawa - Prezes Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, Tadeusz Gancarz - Starosta Suski, członek Rady LGD, Tadeusz Chowaniak – Wójt Gminy Zawoja, członek Rady LGD. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do kolejnych edycji konkursów!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości.

Kiermasz Twórczości Ludowej w Skawicy

Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” w dniu 08 września 2013 roku zorganizowało „Kiermasz Twórczości Ludowej” w Skawicy. Dla twórców ludowych zostały przygotowane stoiska na których prezentowali swoje piękne produkty lokalne. W kiermaszu uczestniczyli twórcy z terenu obszaru działania LGD reprezentujący środowisko twórców ludowych z gmin: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanowa, Makowa Podhalańskiego, Stryszawy, Zembrzyc, Zawoi. Wszystkich połączył jedne cel, zachowanie tradycji w twórczości ludowej w różnych dziedzinach sztuki. Wśród prac twórców ludowych można było zobaczyć piękne hafty Marii Strączek, Anny Koziany oraz Anny Malinowskiej, bukiety z bibuły Wiesławy Wolczko, Zofii Kuci, Emilii Surzyn, Marianny Małysy, prace dzieci z Klubów 4-H z gminy Jordanów, Stowarzyszenia KGW „Mioduszyna”, Zofii Pieczary a także prace koronkarek Katarzyny Chorąży i Małgorzaty Palarczyk. Podczas kiermaszu nie mogło zabraknąć zabawki drewnianej, którą prezentowali Józef Lasik, Państwo Barbara i Marian Piaseczny oraz Danuta Sałaciak. Podczas kiermaszu swoje prace również wystawiali rzeźbiarze Emilia Leśniak oraz Mieczysław Głuch. Oprócz tradycyjnej sztuki ludowej na kiermaszu można było zobaczyć i zakupić wyroby z miodu z pasiek Romana i Łukasza Schodnickich, Stanisława Ceremugi, spróbować bugli zembrzyckich serwowanych przez Jolantę Fidelus, a także zakupić biżuterię artystyczną Państwa Jolanty i Józefa Dobrowolskich oraz Małgorzaty Chryc. Kolorowe stoiska z pracami Twórców Ludowych przyciągały wszystkich uczestników „Kiermaszu” do zapoznania się z produktami lokalnymi Podbabiogórza.

Ponadto swoje stoisko zaprezentowało również Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” gdzie na zainteresowanych uzyskaniem unijnej dotacji czekali członkowie zarządu i pracownicy biura LGD „Podbabiogórze”, którzy bezpłatnie rozdawali materiały promocyjne i udzielali bezpłatnych konsultacji. Podczas Kiermaszu odbyło się również wręczenie nagród laureatom III Edycji Konkursów „Produkt Lokalny Podbabiogórza” i „Turystyka i rekreacja dziedzictwem kulturowym Podbabiogórza” organizowanych przez LGD „Podbabiogórze”. Nagrody wręczone zostały przez Danutę Kawę-Prezesa LGD „Podbabiogórze”, Tadeusza Gancarza- Starostę Suskiego, członka Rady LGD i Tadeusza Chowaniaka-Wójta Gminy Zawoja i członka Rady LGD.

Zapraszamy do fotorelacji z „Kiermaszu Twórczości Ludowej”!

Zapraszamy do udziału w konkursie „Kultura i folklor Podbabiogórza” – Edycja II

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zaprasza Zespoły Regionalne działające na obszarze 7 gmin Podbabiogórza tj.: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Maków Podhalański, Zawoja, Zembrzyce do udziału w konkursie „Kultura i folklor Podbabiogórza”. Konkurs odbędzie się podczas „Babiogórskiej Jesieni” w Zawoi w dniu 21 września 2013 r., od godz. 11.00.

Celem konkursu jest ochrona tradycji folkloru podbabiogórskiego, kultywowanie i poszanowanie dziedzictwa Podbabiogórza, zaszczepienie szacunku i umiłowania kultury ludowej oraz stworzenie możliwości artystycznej konfrontacji i wymiany doświadczeń.

W konkursie mogą brać udział zespoły regionalne prezentujące wyłącznie folklor regionu podbabiogórskiego i działające na terenie 7 gmin Podbabiogórza tj. Budzów, Bystra – Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce.

Zespoły zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są do złożenia karty zgłoszeniowej. Do konkursu można zgłaszać zespoły w III kategoriach:

I. Zespoły dziecięce

II. Zespoły młodzieżowe

III. Zespoły dorosłe

Gmina może wytypować do konkursu wyłącznie jeden Zespół, jako reprezentanta gminy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 września 2013 r. w Biurze Zarządu Stowarzyszenia przy ul. Kościelnej 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.

Do pobrania:

1. Regulamin Konkursu
2. Karta zgłoszenia

LGD „Podbabiogórze” na Dożynkach Gminnych w Naprawie

W dniu 25 sierpnia 2013 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” uczestniczyło w Dożynkach Gminy Jordanów, które tym razem obchodzone były w Naprawie. Po Mszy Św. odprawionej w parafialnym kościele, korowód dożynkowy skąpany w promieniach słońca przemaszerował na plac przed Zespołem Szkół w Naprawie. Starostowie dożynek Państwo Barbara Medes i Ryszard Banik wręczyli gospodarzowi dożynek Wójtowi Stanisławowi Pudo chleb z tegorocznych plonów symbolizujący bogactwo tej ziemi.

Następnie zgodnie z tradycją Koła Gospodyń Wiejskich ośpiewały Wieńce Dożynkowe. Oficjalną cześć kończyło wręczenie dla zasłużonych mieszkańców odznaczeń "Za

Read more...

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.