Szanowni PaństwoPrzedstawiamy Państwu Katalog Produktów Lokalnych przygotowany przez nasze Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” w ramach projektu „Turystyka, Kultura i Produkt Lokalny – największą wartością „Podbabiogórza” - II Schemat Pilotażowego Programu LEADER+. 

Produkty Lokalne, które są tu prezentowane pochodzą z 7 Gmin Powiatu Suskiego. Produkty mieszczą się w trzech kategoriach: PRODUKT ARTYSTYCZNO – RZEMIEŚLNICZY, PRODUKT USŁUGOWY, PRODUKT SPOŻYWCZY.

Wybraliśmy produkty z szerokiej gamy jaką posiada Podbabiogórze naszym zdaniem najlepiej obrazujące region i oddające tradycje, obyczaje i klimat lokalny. 

Zapraszamy do zapoznania się z PRODUKTAMI, które są naszymi lokalnymi skarbami o nieocenionej wartości.
Drzemiący w nich potencjał może posłużyć do większego pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości przy zachowaniu miejscowego dziedzictwa.
Życzymy miłej lektury.
Zarząd LGD „Podbabiogórze”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.