ADAM ŚWIATŁOŃ

PASIEKA „NA STOKU” MIROSŁAWA I ADAM ŚWIATŁOŃPasieka rodzinna założona została w 1994 roku, która znajduje się przy leśniczówce w Budzowie. Obecnie liczy około 50 rodzin pszczelich w ulach typu ostrowskiej. W pasiece pozyskuje się miód wielokwiatowy oraz spadziowy z jodły. Właściciele zajmują się też miodosytnictwem, czyli wyrobem miodów pitnych i win miodowo - owocowych według staropolskich receptur. W niewielkich ilościach robione są świece. Pasiekę można odwiedzić i dowiedzieć się wszystkiego na temat pszczelich wyrobów, prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci. Właściciel jest Prezesem Koła Pszczelarzy „Jodła” w Budzowie oraz posiada tytuł Mistrza Pszczelarza.

Adres:
34-211 Budzów 1,
tel. 033 874 00 03, 0 606 738 868

 

 

 

  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.