Muzeum Kultury Ludowej

SKANSEN w SIDZINIE - Muzeum Kultury Ludowej

Skansen Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie powstał z inicjatywy księdza Józefa Świstka i jego kontynuatora Adama Leśniaka. Podjęli się oni w latach 50-tych XX wieku zbierania lokalnych zabytków kultury ludowej. Szybko powiększające się zbiory przeniesiono na teren skansenu wraz z zabytkowymi chałupami z okolicznych przysiółków. Otwarcie nastąpiło w 1963 roku – pierwszym oddanym do zwiedzana budynkiem była chałupa Banasików z 1809 roku. W 1967 roku odbyło się tutaj pierwsze powojenne spotkanie byłych partyzantów Armii Krajowej z rejonu Policy i Babiej Góry. W 1968 roku otwarto na poddaszu chałupy Banasików Izbę Pamięci Narodowej. W kolejnych latach na teren skansenu przeniesiono kuźnię z Górnej Sidziny, chałupę wójta z Sidziny i chałupę ze Spytkowic. Obecnie na terenie Skansenu znajdują się zabytkowe budynki i przedmioty codziennego użytku typowe dla XIX i pierwszej połowy XX wieku.

 

Adres:
34-236 Sidzina
tel. 501 597 208
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.skansen.bystra-sidzina.net

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.