Dom Wczasów Dziecięcych

DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH NR 2 W SIDZINIE

Turnusy integracyjne, warsztaty, wczasy śródroczne - "zielone szkoły", ferie zimowe i kolonie letnie. Zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne prowadzone są w trzech lub czterech grupach przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną w formie: gier i zabaw terenowych, tematycznych wycieczek: pieszych, rowerowych, przyrodniczych, etnograficznych, historycznych, całodziennych biwaków. Młodzież w czysto ekologicznym terenie spędza czas na wycieczkach, zajęciach rekreacyjno-sportowych, uczestnicząc jednocześnie w bogatej ofercie zajęć rozwijających umysł i intelekt. Organizowane są różnego rodzaju warsztaty promujące zdrowe życie, jak również prowadzone są zajęcia profilaktyczne z zakresu walki z alkoholizmem, narkomanią. Obiekt posiada kartę kwalifikacyjną zatwierdzoną przez Kuratorium Oświaty.

Adres:
34-236 Sidzina 602, 
tel. 018 26 73 190,

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.dwd2sidzina.pl

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.