Janina i Marian Totoś

PASIEKA DYDAKTYCZNA – ZAJĘCIA EDUKACYJNE - JANINA I MARIAN TOTOŚ

Pasieka i pracownia w której można prześledzić produkcję miodu, wosku, pyłku kwiatowego oraz propolisu. Bezpiecznie obserwować pracę i życie pszczół w ulu dydaktycznym. Tu degustując miodowe ciasteczka lub miodówkę sidzińską można posłuchać ciekawych opowieści o życiu pszczół, rozwoju rodziny pszczelej, zobaczyć królową i zastępy robotnic. Można również zaopatrzyć się w produkty z pasieki, a mają one właściwości lecznicze i odżywcze. Pasieka jest prowadzona zgodnie z zasadą „przyjazny dla środowiska”, bez użycia środków chemicznych. Właściciele pasieki zapraszają do siebie przez cały rok. Pasieka spełnia wymogi jakościowe oraz wprowadziła system HACAP. Posiada również certyfikat gospodarstwa ekologicznego. Produkt otrzymał Znak Promocyjny “Łączy nas Babia Góra” w roku 2003, 2005, 2006.

Adres:
34-236 Sidzina 694, 
tel. 018 26 73 732, 018 26 73 732

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.