Zofia Nieużytek

SER BIAŁY WĘDZONY - ZOFIA NIEUŻYTEKBiały ser wędzony jest to zdrowy ekologiczny produkt, wykonany z naturalnego białego sera uzyskanego w gospodarstwie rolnym i wędzonym w małej polowej wędzarni. Sama produkcja tego sera to tradycja rodzinna podtrzymywana przez trzecie pokolenie. Produkt otrzymał I miejsce w Konkursie Potraw Regionalnych “O złotą warzechę”. Jest prezentowany na wystawach przy Kole Gospodyń Wiejskich. Pani Zofia Nieużytek jest członkiem Stowarzyszenia “Tradycja i Natura”. Otrzymał Znak Promocyjny “Łączy nas Babia Góra” w roku 2003, 2005.

Adres:
34-236 Sidzina 71
tel. 018 26 73 321

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.