Małgorzata Kowalczyk-Mysza

BIBUŁKARSTWO - Małgorzata Kowalczyk-Mysza

Pani Małgorzata Kowalczyk-Mysza jest rodowitą mieszkanką Toporzyska. Jest artystką wszechstronną. Artystka swoje inspiracje czerpie głównie z natury. Obserwując żywy kwiat, potrafi wyczarować jego wierną kopię. Do swoich wyrobów używa głównie krepiny i bibuły marszczonej, ale zdobi je również naturalnymi elementami florystycznymi (patyki, gałęzie, susz).

 

Adres:
34-240 Jordanów
Toporzysko 518
tel 889 080 046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.