Zwierzaki z siana

ZWIERZAKI Z SIANAZwierzaki z siana są wykonywane przez dzieci podczas zajęć plastycznych w Gminnym Ośrodku Kultury filia Osielec. Dzieci chętnie pod okiem instruktora robią z siana koty, krokodyle lub jeże. Ekologiczne produkty można zakupić w Sklepiku Babiogórskim również działającym przy GOK. Produkty z siana były prezentowane podczas lokalnych imprez na terenie gminy Jordanów, a także podczas Targów Turystycznych w Krakowie, gdzie cieszyły się sporym zainteresowaniem.

Adres:
GOK Jordanów filia Osielec, 
Regina Wicher, instruktor kultury, tel. 018 27 73 905

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.