Stowarzyszenie KS „BÓR”

HIPOTERAPIA, JEŹDZIECTWO, KOLARSTWO - KLUB SPORTOWY „BÓR”Powstał w 1995 roku, a dwa lata później założono Stowarzyszenie KS „BÓR”- ośrodek rehabilitacji i hipoterapii. Stowarzyszenie w 2004 roku otrzymało statut organizacji pożytku publicznego. Klub oferuje jazdę konną dla początkujących jak i zaawansowanych, hipoterapię oraz zakwaterowanie wraz z pełnym wyżywieniem. Prowadzi sekcję kolarstwa górskiego. Klub Sportowy posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego oraz Ośrodka Patronackiego Polskiego Związku Jeździeckiego. Produkt otrzymał Znak Promocyjny “Łączy nas Babia Góra” w roku 2003, 2006.

 

Adres:
34-240 Jordanów, Toporzysko 454, 
tel. 018 28 73 832, 0 604 690 489, 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www.toporzysko.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.