Halina Grubarek

GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE I AGROTURYSTYCZNE - HALINA GRUBAREKGospodarstwo oferuje wyżywienie z domowej ekologicznej kuchni z własnych upraw. Posiada „Certyfikat Zgodności” potwierdzający prowadzenie produkcji rolnej metodami ekologicznymi oraz dyplomy i nagrody za ogródek i gospodarstwo rolne w Gminie Jordanów. Produkt otrzymał Znak Promocyjny “Łączy nas Babia Góra” w roku 2003, 2006.

Adres:
34-242 Łętownia 204, 
tel. 018 27 73 024,

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.