Anna Barcik

STOLARSTWO – TOKARSTWO W DREWNIE - ANNA BARCIKFirma powstała w 1988 roku. Obecnie firma zajmuje się produkcją krzeseł tradycyjnych, szafek nocnych i kufrów na pościel. Tradycja wytwórczości była przekazywana w tej rodzinnej firmie z pokolenia na pokolenie, już przed wojną wykonywane były taczki, tragarze, sztyle do łopat i kilofów.

Adres:
34-220 Maków Podhalański, Białka 284

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.