Józef Lasik

ZABAWKI RUCHOME: CHODAKI ORAZ LATAJĄCY BOCIAN - JÓZEF LASIK

Jest rzeźbiarzem oraz ludowym zabawkarzem. Swoje pierwsze prace wykonał w wieku 9-10 lat., ale dopiero w wieku 23 lat na dobre rozpoczął swoją przygodę z rzeźbiarstwem. Zabawki, które cieszą się największą popularnością to chodzące po pochylni kaczki, kurki czy też krasnal oraz machający skrzydłami bocian. Józef Lasik jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień, m.in.: III nagroda w kategorii tradycyjnej zabawki ludowej w V Międzynarodowym Konkursie Zabawki i Form Zdobniczych „Fantastyczna Fauna i Flora” 2002 r., wyróżnienie w zespole tradycyjnej zabawki ludowej w IV Międzynarodowym Konkursie Zabawki pt. „Przyjaciele naszego dzieciństwa” 2001 r., Wyróżnienie w I Międzynarodowym Konkursie Zabawki pt. „Koniki” 1998 r. wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie na Zabawkę Ludową, organizowanym przez Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach 1995 r.. Oprócz udziału w wielu konkursach, pan Józef bierze udział w wystawach twórczości ludowej. Produkty te otrzymały Znak Promocyjny “Łączy nas Babia Góra” w roku 2003.

Adres:
34-205 Stryszawa 240 a, 
tel. 033 874 73 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.