GOK Stryszawa

WARSZTATY EDUKACYJNE – GOK STRYSZAWABeskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej mieści się w zabytkowym dworku w Stryszawie. Jest to miejsce, w którym dzieci i młodzież mogą zobaczyć tradycyjne zabawki ludowe żywiecko-suskiego ośrodka zabawkarskiego oraz poznać zasady ich wytwarzania – poprzez uczestnictwo w Warsztatach Twórczych. Do zajęć z edukacji folklorystycznej proponowanych przez organizatorów należą: malowanie tradycyjnych ptaszków stryszawskich, malowanie zabawek, malarstwo na szkle, bibułkarstwo, ekozabawka z siana, zdobnictwo bożonarodzeniowe, malowanie pisanek, garncarstwo, tkactwo artystyczne, wykonywanie koszyczków ze sznurka.

 

Adres:
34-205 Stryszawa 740
tel/fax. 33 874 70 03
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.stryszawa.pl

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.