Ryszard Zajda

WYROBY BEDNARSKIE Pan Ryszard jest jednym z niewielu żyjących przedstawicieli niemal całkowicie już zapomnianego zawodu, jakim jest bednarstwo. Jest to dla niego zajęcie z tradycjami, gdyż jego rodzina zajmuje się tym rodzajem rzemiosła od trzech pokoleń. Jak wspomina, dawniej bednarze mieli pełne ręce roboty, ponieważ beczki, wiadra, wanny czy czerpaki były niezbędne w każdym gospodarstwie. Dziś wyroby drewniane zostały zastąpione plastikiem i metalem i dlatego bednarze wykonują niemal wyłącznie miniaturki dawnych wyrobów. Obecne wyroby służą bardziej do dekoracji oraz mają mniejsze znaczenie praktyczne. W warsztacie pana Ryszarda powstają miski, wiaderka, czerpaki, kufle i masielnice. Do ich wyrobu wykorzystuje drewno drzew iglastych – jodły, sosny, świerku, w które pozyskuje miedzy innymi z własnego gospodarstwa. Podstawowymi narzędziami pracy są wałki i piły. Jak opowiada pan Ryszard, kiedyś praca bednarza była bardziej wymagająca, ponieważ wszystkie elementy wykonywało się ręcznie. Dawne narzędzia, takie jak strug, ośnik, skoblica czy tzw. krozydło, można nadal oglądać w jego pracowni. Choć proces powstawania wyrobów bednarskich znacznie się usprawnił, pewne rzeczy pozostały niezmienione od dziesięcioleci. Pan Ryszard korzysta z tych samych tradycyjnych wzorców, z których korzystali jego ojciec, dziadek i pradziadek. Również techniki zdobienia gotowych przedmiotów – struganie, rzeźbienie i wypalanie – pozostały te same. Pan Ryszard wielokrotnie brał udział w konkursach rzemiosła i odnosił liczne sukcesy, zdobył m.in. główną nagrodę w konkursie na znak promocyjny „Łączy nas Babia Góra”. Osoby zainteresowane obejrzeniem warsztatu bednarza mogą liczyć na taka możliwość. Pan Ryszard chętnie pokaże swoją pracownię, może również poprowadzić na miejscu warsztaty dla dzieci lub dorosłych.

 

Adres:
34-223 Zawoja Bielasy,
tel. 0 604 563 720, 0 602 596 839,
www.przyslop.zawoja.pl/sklepik

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.