Mariusz Zasadziński

USŁUGI PRZEWODNICKIE „SASANKA” - MARIUSZ ZASADZIŃSKIFirma „Sasanka” istnieje 10 lat w Zawoi, świadcząc usługi przewodnickie dla grup turystycznych zwiedzających region Babiej Góry. Motto firmy „ Z przewodnikiem ciekawiej i bezpieczniej”. Oferuje wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe, wędrówki edukacyjne po ścieżkach przyrodniczych, wycieczki objazdowe po lokalnych twórcach ludowych. Organizuje warsztaty edukacyjne związane z rękodziełem ludowym, gry terenowe na orientację i zabawy z edukacji ekologicznej na wesoło.

Adres:
tel. 033 877 60 60, 0 505 088 486
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.