Stanisław Ceremuga

MIODY PSZCZELE NIESTANDARYZOWANE, PYŁEK KWIATOWY - Gospodarstwo pasieczne „Jodła”Pasieka znajduje na terenie regionu Babiogórskiego, dokładniej w Skawicy i Zawoi. Miody odmianowe, pyłek kwiatowy, propolis, roztwór z propolisu i świece z wosku pszczelego to produkty z gospodarstwa, które można spotkać na lokalnych jarmarkach oraz zakupić bezpośrednio w gospodarstwie. Produkty spełniają wymogi jakościowe PN-88/A-77626, certyfikat nr 16 wydany przez Polski Związek Pszczelarski w Warszawie – 2001. Produkty otrzymały Znak Promocyjny “Łączy nas Babia Góra” w roku 2005, 2006.

 

Adres:
34-221 Skawica 215, 
tel. 033 87 75 423
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.