Józef Krzak

KONIE NA BIEGUNACH, KONIKI NA KÓŁKACH, WÓZKI DRABINIASTE I SKRZYNIOWE, TACZKI, SANKI, KOŁYSKI DLA LALEK

Zakład Produkcyjny “Stol- Hand” - Właściciel Pan Józef Krzak. Tradycje rodzinne wytwarzania wyrobów z drewna sięgają 1830 roku, były przekazywane z ojców na synów. Wytwórczość rzemieślnicza zarejestrowana została w 1962 roku. Firma ta zajmuje się wytwarzaniem tradycyjnych wyrobów gospodarstwa domowego: bednarstwo, kołodziejstwo oraz zabawek wykonywanych według dawnych wzorów z terenu Gmin Zembrzyce i Stryszawy. Pan Józef Krzak jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Konie na biegunach posiadają świadectwo PN-EN 71-6 1998, PN-EN 71-1:2001 oraz świadectwo zarejestrowania w Urzędzie Patentowym.

Adres:
34-210 Zembrzyce, Śleszowice 76, 
tel. 033 874 62 83,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.