Monika i Marek Kadela

MIODY, PYŁEK KWIATOWY, RZEŹBY WOSKOWE - MONIKA I MAREK KADELATeren na którym znajduje się pasieka Państwa Moniki i Marka Kadela ma idealne warunki na produkcję zdrowego i pysznego miodu. Umieszczona jest z dala od szosy, a wokoło rosną lasy. Miód można zakupić wprost od właścicieli lub na lokalnych imprezach.

 

Adres:
34-210 Zembrzyce, Tarnawa Dolna 155,
tel. 0 510 261 157

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.