Maria Strączek

HAFT MAKOWSKI – Maria Strączek

Hafciarka, ceniona twórczyni ludowa, od lat angażującą się aktywnie w życie lokalnej społeczności i biorącą udział w licznych konkursach i przeglądach, organizowanych na terenie powiatu suskiego oraz poza jego granicami. Wyrabia obrusy, pościel, bieżniki, serwety, nakrycia ołtarzowe, obrazki, a także bluzki i sukienki; ponadto pisze wiersze i krótkie opowiadania oparte na własnych przeżyciach oraz podaniach i opowieściach ludowych. Od urodzenia nieprzerwanie mieszka i tworzy w rodzinnej Jachówce. Jej prace były prezentowane na wielu wystawach lokalnych, a także na wystawie zbiorowej „Beskidzka Sztuka Ludowa” w Lublinie w 1985 r. orazwystawie w Kłajpedzie na Litwie w 1990 r. Dwukrotnie zdobywała II nagrodę w konkursie „Rękodzieło Ludowe Górali Babiogórskich” (Sucha Beskidzka 2000 r. i 2002 r.). Prace jej znajdują się też m.in. w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Toruniu. M. Strączek jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Przez wiele lat pracowała w Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Makowianka” w Makowie Podhalańskim, a swoje umiejętności chętnie przekazuje dzieciom i młodzieży podczas spotkań i specjalnych pokazów organizowanych m.in. w przedszkolach i szkołach na terenie gminy Budzów. M. Strączek jest również kilkukrotną laureatką Powiatowego Konkursu Literackiego „Podbabiogórskie Opowieści”.


Adres:
Maria Strączek
34-211 Budzów
Jachówka 92
tel. 33 874 07 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.