Józef Mazur

Rzeźbiarz

Pan Józef zaczął rzeźbić z kory akacji. Pod okiem swojego ojca rzeźbiarza zaczął wykonywać świątki wszelkiego rodzaju. Nie lubi wystaw ani kiermaszy, jednak dał się namówić na wystawy „Patroni naszych kościołów”, w których bierze udział od pięciu lat i zdobywa wyróżnienia. Postanowił, że w dalszym ciągu będzie brał udział w tego typu wystawach, bo to stało się już jego pasją pomimo, iż nagród i dyplomów ma już pokaźną liczbę. Rzeźby Józefa Mazura powstają wyłącznie z drewna lipowego.

 

Adres

34-222 Zawoja 631

tel. 604 152 223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.