Janusz Gałuszka

Wyroby z siana i słomy - Janusz Gałuszka

Janusz Gałuszka wykonywaniem zabawek zajmuje się od kilku lat. Metody wyplatania zabawek z siana i słomy nauczył się od swoich rodziców Mariana i Danuty, którzy specjalizują się w tym od ponad 11 lat. Pomysłodawcą zabawki z siana była mama Pana Janusza, która nauczyła się tej sztuki sama, a potem przekazała zdobyte umiejętności synowi. Zabawki powstają poprzez odpowiednie uformowanie wcześnie wysuszonej trawy czyli siana. Następnie są dekorowane nasionami: czarna, mała fasola służy jako oczka, kukurydza jako dziób do ptaka, kawa nosek do wiewiórki. Wzory wszystkich zabawek są oryginalne i jego własnego pomysłu. Do bogatego asortymentu wyrobów z siana można głównie zaliczyć figury zwierzęce – koty, konie, psy, króliki, słonie, żaby, żabki ale także i figury naturalnych rozmiarów. Prace pana Gałuszki można zobaczyć podczas festiwali i na targach. Dużym zainteresowaniem cieszą się warsztaty ekologiczne z siana. Warsztaty te to wspaniała zabawa jak i miły powrót do natury zarówno dla dorosłych jak i dzieci z całej Polski. Rozwijają one w uczestnikach zdolności manualne i plastyczne, pobudzają fantazje i wyobraźnie. Współpracuje z Gminnymi Ośrodkami Kultury. Figurki z siana są powszechnie znane w różnych miejscowościach Polski. Zabawki z siana zaprezentowali na „Kiermaszu Twórczości Ludowej” w ramach projektu „Lokalni twórcy ostoją dziedzictwa Kulturowego”.

 

Adres:

34-205 Stryszawa 705

tel. 888 732 009

33 874 75 34

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.