LGD Podbabiogórze

Leader szansą na rozwój obszarów wiejskich.
My mamy taką szansę
Stowarzyszenie LGD„Podbabiogórze” powstało w 2006 roku w ramach programu Leader+, z inicjatywy organizacji pozarządowych, firm oraz samorządów.
Celem Stowarzyszenia jest zintegrowanie działań siedmiu gmin powiatu suskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Strona Internetowa Projektu
www.lgdpodbabiogorze.pl

Turystyka, Kultura i Produkt Lokalny – największą wartością „Podbabiogórza” jest to projekt realizowany w ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader+.

Biuro Projektu:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
ul. Kościelna 5b, tel/fax: 033 874 41 72, e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.