Danuta Sałaciak

 

 

Pani Danuta mieszka i tworzy w Stryszawie w której kultywuje się wielowiekową tradycję wyrobu zabawek. Jej zabawki mają tradycyjne wzornictwo i malowanie. Pani Danuta bierze aktywny udział w organizowanych wystawach, brała także udział w Kiermaszu Twórczości Ludowej w Suchej Beskidzkiej, organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogorze” , którego jest członkiem.

 

Adres:

34-205 Stryszawa 738a

tel.: 664 216 162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.