Danuta Zener

Twórczością ludową zajmuje się od dzieciństwa. Pierwszą wiedzę z zabawkarstwa pobierała od rodziców, od dzieciństwa miała kontakt tradycyjną zabawką stryszawską. Wykonuje zabawki zgodne z utrwalonymi przez lata wzorami oraz ptaki przypominające wielkością, kształtem i malowaniem te naturalne (sowy, puchacze, dzięcioły, dudki, sójki). Zabawkarstwo to dla pani Danuty nie tylko hobby, ale tradycja rodzinna. Prowadzi także warsztaty rzemiosła tradycyjnego dla dzieci i młodzieży.

 

Adres:

34-205 Stryszawa 721a

tel.: 33 874 71 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.