Gabriela Kania

Pierwsze kwiaty z bibuły zaczęłam wykonywać mając 8 lat, umiejętności przekazały mi mama oraz babcia. Inspiracją są dla mnie kwiaty polne i ogrodowe.   Należę do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie oraz Stowarzyszenia Artystów Lilianna Drzewiej. Często biorę udział w wystawach i kiermaszach twórczości ludowej na terenie Małopolski. W 2010r. otrzymałam stypendium  Fundacji Sapere Auso w ramach Małopolskiego Programu Stypendialnego dla Młodych Artystów i Liderów Lokalnych.Obecnie jestem studentką animacji społeczno-kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1 rok II stopnia).

Adres:

34-240 Jordanów

Naprawa 525

tel.: 885 621 516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.