Kolejny raz ruszyła kampania promocyjno-informacyjna Lokalnej Grupy Działania "Podbabiogórza"

Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” serdecznie zaprasza do udziału w imprezach plenerowych organizowanych przez gminy należące do naszego Stowarzyszenia. Będą one okazją nie tylko do aktywnego wypoczynku, ale również do pełniejszego zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia. Podczas zaplanowanych imprez przedstawione zostaną bieżące informacje na temat obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju „Podbabiogórza” (Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce), realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza” oraz działalności Stowarzyszenia. Będzie można uzyskać informację na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Harmonogram zaplanowanych imprez przedstawia się następująco:

 

• 01.06.2014 r. – „XVIII Święto Zabawki Ludowej” w Stryszawie

• 01.06.2014 r. – „Szachowe Dni Gminy Zembrzyce”

• 29.06.2014 r. – „XV Dni Ziemi Makowskiej”

• 29.06.2014 r. – „Czar czasów i smaków minionych” w Sidzinie

• 20.07.2014 r. – „Naprawskie Lato” w Naprawie

• 24.08.2014 r. – „Dni Gminy Budzów” w Budzowie

• 21.09.2014 r. – „XXX Babiogórska Jesień” w Zawoi

 

Szczegółowe programy imprez na stronach internetowych gmin.

Serdecznie zapraszamy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.