Produkt Lokalny

Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” w ramach programu Leader+ proponuje wspólne działania dla lokalnych wytwórców, usługodawców, samorządów oraz organizacji które mają na celu:

  • Przygotowanie produktów lokalnych do samodzielnego funkcjonowania na rynku
  • Organizacja systemu sprzedaży produktów lokalnych wewnątrz regionu i poza nim
  • Budowanie marki lokalnej certyfikacja i standaryzacja produktu lokalnego
  • Wzmocnienie pozycji drobnych przedsiębiorców i regionalności poprzez atesty, znaki pochodzenia i znaki jakościProdukt lokalny - to wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz angażowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości lokalnej.

Marka Lokalna to program wsparcia promocyjnego tradycyjnej lokalnej wytwórczości poprzez nadanie regionalnego certyfikatu. 

Korzyści płynące z używania regionalnego certyfikatu to poświadczenie o związku z regionem dobrej jakości produktu i usługi, prestiż, promocja poprzez wydawanie wspólnych ofert handlowych i reklamowych (wydanie katalogu produktów, utworzenie strony internetowej z ofertą lokalnych wytwórców, informacja w mediach itp.).


Marka lokalna to szansa na rozwój regionu, dla którego priorytetem jest produkt lokalny, który stanowi kapitał na przyszłość.

Planowane działania:
Zaplanowano certyfikację produktów lokalnych poprzez nadanie znaków promocyjnych „Łączy nas Babia Góra”- standaryzacja i certyfikacja. 

Zaplanowano system promocji i sprzedaży produktów lokalnych:

  • Rozbudowę sieci Babiogórskich Sklepików
  • Wspólne materiały promocyjne
  • Organizacja sprzedaży na jarmarkach podczas imprez pod Babią Górą
  • Udział w imprezach handlowych w innych regionach Polski i za granicą
  • Wypracowanie nowych sposobów sprzedaży np. sklep internetowy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.