Jordanowskie Stowarzyszenie Twórców ,,Pasja”

Jordanowskie Stowarzyszenie Twórców ,,Pasja" powstało ze spontanicznej chęci grupy osób po to by swoim talentem i postrzeganiem piękna podzielić się z innymi. Formalnie swoją działalność rozpoczęto 22 grudnia 2000 r., z hasłem na przełom wieków „Kultura łagodzi obyczaje”.

 

Celem stowarzyszenia jest:
- Działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
- Promowanie lokalnych twórców kultury i sztuki.
- Podniesienie znaczenia regionalnej kultury i sztuki.
- W swojej małej ojczyźnie wyszukiwanie młodych talentów
- Objęcie patronatu nad artystycznie uzdolnioną młodzieżą
- Promowanie Ziemi Jordanowskiej w kraju i za granicą
- Współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych.
- Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

 

Obecnie, Stowarzyszenie Pasja jako organizacja pozarządowa, organizuje wystawy, plenery, warsztaty plastyczne. Współpracuje z pokrewnymi organizacjami i ośrodkami kultury. Patronat naukowy nad Pasją, objął Instytut Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa.

Kontakt:
Hanna Opalińska
Prezes J.S.T. „PASJA”
Jordanowskie Stowarzyszenie Twórców „PASJA”
ul. 3 Maja 2
34-240 Jordanów
tel. 18 2773996Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prowadzenie i aktualizacja strony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.